logo paralympic science support

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze Whatsappgroep en schrijf je in voor onze nieuwsbrief?

Paralympic Science Support NL logo Alles over sport logo

Privacyverklaring
Kenniscentrum Sport & Bewegen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens die worden verzameld, met name via de websites:

Over de privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens die worden verzameld, met name via de websites

 • www.kenniscentrumsportenbewegen.nl,
  en subdomeinen van kenniscentrumsportenbewegen.nl
 • www.kennisbanksportenbewegen.nl,
 • www.beweegrichtlijnen.nl,
 • www.beweegrichtlijnentest.nl,
 • www.keepyoungstersinvolved.eu,
 • www.sportenbeweeginterventies.nl,
 • www.allesoversport.nl,
 • www.citiusaltiussanius.nl,
 • www.duurzamesportsector.nl,
  en atlas.duurzamesportsector.nl,
 • www.inclusiefsportenenbewegen.nl
 • www.kennisoversportondersteuning.nl,
 • www.paralympicsciencesupport.nl,
 • www.pedagogischsportklimaat.nl,
 • www.sportakkoord.nl,
 • www.sporteneuropa.nl,
 • www.topsporttopics.nl.

Deze websites worden hierna ook aangeduid als “onze websites” en “de websites”. 

Over Kenniscentrum Sport & Bewegen

Op de websites wordt de dienstverlening van Stichting Kenniscentrum Sport & Bewegen aangeboden en vind je veel ontwikkelde kennis over sporten en bewegen.

Stichting Kenniscentrum Sport & Bewegen is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) voor de verwerkingen die in deze privacyverklaring staan beschreven. Hieronder tref je onze contactgegevens:

Stichting Kenniscentrum Sport & Bewegen
The Grid – 4e verdieping
Euclideslaan 255
3584 BV Utrecht

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail naar gegevensbeheer@kenniscentrumsportenbewegen.nl. Naar Stichting Kenniscentrum Sport & Bewegen wordt hierna ook verwezen als “Kenniscentrum Sport & Bewegen”, “wij” of “ons”. 

Je dient je ervan bewust te zijn dat Kenniscentrum Sport & Bewegen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, bijvoorbeeld websites waarnaar wordt verwezen op de websites van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Je kunt zien dat je niet meer op onze websites bent als de URL is gewijzigd. Mocht dat het geval zijn, dan raden wij je aan telkens de privacyverklaring en de disclaimer van die website te raadplegen. 

In welke gevallen verwerken wij persoonsgegevens?

Profielen en online producten

Op onze websites kun je een profiel aanmaken of je registreren voor een online product, waarmee je toegang krijgt tot bepaalde informatie. Wanneer je een profiel aanmaakt of je registreert voor een online product, ontvangt Kenniscentrum Sport & Bewegen jouw voor- en achternaam, de naam van de organisatie waarvoor je werkt, jouw functie bij deze organisatie, jouw e-mailadres en optioneel jouw telefoonnummer. Kenniscentrum Sport & Bewegen gebruikt deze gegevens om jouw registratie te bevestigen en je in staat te stellen gebruik te maken van het profiel of online product. Als je je aanmeldt voor een betaalde versie van een profiel of online product, zullen wij je tevens verzoeken jouw adres en bankrekeningnummer te verstrekken, zodat wij de kosten aan je kunnen factureren. 

Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Kenniscentrum Sport & Bewegen met betrekking tot het gebruik van het betreffende profiel of online product (artikel 6 lid 1 sub b AVG). De verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst te sluiten. Wanneer je deze persoonsgegevens niet verstrekt, kun je geen gebruik maken van (de betaalde versie van) het betreffende profiel of online product. 

Wanneer je een profiel aanmaakt of je registreert voor een online product, worden jouw persoonsgegevens opgeslagen in ons relatiebeheersysteem in combinatie met het customer data platform (hierna: CDP systeem) van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Het doel daarvan is dat bij Kenniscentrum Sport & Bewegen werkzame medewerkers een beter beeld van je kunnen krijgen als zij in contact met je treden. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven, worden deze persoonsgegevens tevens gekoppeld aan informatie over jou die wordt verzameld door middel van cookies wanneer je onze website bezoekt (zoals klikgedrag), om jou op maat gesneden content aan te kunnen bieden op onze websites. Meer informatie over het gebruik van cookies kun je vinden in onze cookieverklaring

Wij gebruiken het door jou via het registratieformulier verstrekte e-mailadres en telefoonnummer tevens om eenmalig contact met je op te nemen om het online product nader toe te lichten wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven (artikel 6 lid 1 sub a AVG). 

Evenementen

Op onze websites kun je je aanmelden voor (online en offline) evenementen. Wanneer je je aanmeldt voor een evenement, ontvangt Kenniscentrum Sport & Bewegen jouw voor- en achternaam, e-mailadres en de naam van de organisatie waarvoor je werkt. Kenniscentrum Sport & Bewegen gebruikt deze gegevens om jouw aanmelding te bevestigen en je voorafgaand, tijdens en/of na het evenement, informatie te verstrekken over het betreffende evenement. Als je je aanmeldt voor een evenement waaraan kosten zijn verbonden, zullen wij je verzoeken je adres en bankrekeningnummer te verstrekken, zodat wij de kosten voor het evenement aan je kunnen factureren. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Kenniscentrum Sport & Bewegen met betrekking tot jouw deelname aan het evenement (artikel 6 lid 1 sub b AVG). De verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst te sluiten. Wanneer je deze persoonsgegevens niet verstrekt, kun je niet deelnemen aan het evenement.

Mailings 

Wanneer je een product of dienst hebt afgenomen van Kenniscentrum Sport & Bewegen tegen betaling, gebruiken wij jouw e-mailadres om mailings over vergelijkbare producten en diensten toe te sturen op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG), tenzij je daartegen bij het verstrekken van jouw gegevens bezwaar maakt. Je kunt je op ieder gewenst moment uitschrijven voor deze mailings via de link onderaan de mailings.  

Je kunt je ook aanmelden voor onze mailings zonder dat je een product of dienst tegen betaling hebt afgenomen. Wanneer je je aanmeldt voor onze mailings, verzamelen en verwerken wij jouw e-mailadres en andere noodzakelijke contactgegevens die je aan ons verstrekt bij de aanmelding. Deze contactgegevens worden gebruikt om je op grond van jouw toestemming mailings te sturen (artikel 6 lid 1 sub a AVG). Je kunt je op ieder gewenst moment uitschrijven voor deze mailings via de link onderaan de mails. 

Logbestanden

Het IP-adres van jouw computer wordt bij ieder bezoek aan de websites opgeslagen in de logbestanden. De logbestanden worden gebruikt om onze websites te verbeteren, bezoekersaantallen bij te houden en om de veiligheid van onze websites te waarborgen. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Kenniscentrum Sport & Bewegen (artikel 6 lid 1 sub f AVG). De logbestanden worden na 6 maanden verwijderd.

Contactgegevens

Wanneer je contact met ons op neemt, verzamelen en verwerken wij jouw e-mailadres en/of andere noodzakelijke contactgegevens, die je aan ons verstrekt. Deze contactgegevens worden gebruikt op grond van ons gerechtvaardigd belang om te reageren op jouw vraag of verzoek (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Cookies

De websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de websites wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze cookieverklaring. Daarin wordt uitgelegd welke cookies wij gebruiken op onze websites.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren, hangt onder andere af van het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens verzamelen. Het uitgangspunt is dat wij jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Informatie over jouw registratie voor een profiel of online product bewaren wij zolang je gebruik maakt van het betreffende profiel of online product. Informatie over jouw aanmelding voor een evenement bewaren wij tot een jaar nadat het evenement heeft plaatsgevonden. Gegevens gerelateerd aan de facturatie voor profiel, online product of evenement dienen wij op grond van de wet minimaal 7 jaar te bewaren.

Gegevens die worden gebruikt voor mailings worden bewaard totdat je aangeeft de mailings niet meer te willen ontvangen of wij besluiten om de mailings niet meer te versturen.

Jouw e-mailadres en/of andere noodzakelijke contactgegevens, die je ons verstrekt wanneer je contact met ons opneemt, bewaren wij tot een jaar nadat jouw vraag, klacht of verzoek is afgehandeld. 

Kenniscentrum Sport & Bewegen kan jouw persoonsgegevens langer bewaren in het kader van een eventuele wettelijke bewaarplicht of het eventueel (al dan niet in een geschil) beschermen van haar rechten.

Welke maatregelen treffen wij om jouw persoonsgegevens te beveiligen?

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn verschillend per verwerkingsactiviteit. Welke maatregelen wij hebben getroffen, hangt af van de informatiebeveiligingsrisico’s die wij in kaart hebben gebracht. Als je behoefte hebt aan specifieke informatie over ons informatiebeveiligingsbeleid, neem dan contact op via  gegevensbeheer@kenniscentrumsportenbewegen.nl.

Aan welke derde partijen verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

De verwerkingen zoals genoemd in deze privacyverklaring kunnen op instructie en ten behoeve van Kenniscentrum Sport & Bewegen mede worden uitgevoerd door externe dienstverleners zoals ICT-leveranciers. Wij sluiten in dat geval met die derde partij een verwerkersovereenkomst, waarin wij zorgvuldige afspraken maken over de bescherming van jouw persoonsgegevens. 

Verwerken wij jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte?

Het is mogelijk dat door ons ingeschakelde derden jouw persoonsgegevens bij sommige activiteiten doorgeven aan ontvangers die zich bevinden buiten de Europese Economische Ruimte. Wanneer wij jouw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte dan treffen wij passende waarborgen om een adequaat beschermingsniveau te bewerkstelligen. Je kan een kopie van de passende waarborgen opvragen door een verzoek te sturen naar gegevensbeheer@kenniscentrumsportenbewegen.nl.

Wat zijn jouw rechten?

Op basis van de AVG heb je diverse rechten. Je hebt het recht om Kenniscentrum Sport & Bewegen te verzoeken om inzage (artikel 15 AVG) van en rectificatie (artikel 16 AVG) of wissing van jouw persoonsgegevens (artikel 17 AVG). Ook heb je het recht om Kenniscentrum Sport & Bewegen te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht om ons te verzoeken jouw gegevens over te dragen (artikel 20 AVG). Voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. 

Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Wij streven ernaar binnen één maand te reageren op jouw verzoek om jouw rechten uit te oefenen. Wij kunnen deze termijn met één maand verlengen. Wij zullen voldoen aan jouw verzoek of bezwaar voor zover de wet ons daartoe verplicht. 

Je kunt een verzoek om jouw rechten uit te oefenen sturen naar gegevensbeheer@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Meldingen van wijzigingen worden op deze pagina van de website geplaatst. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 6 maart 2024.